Nekoliko riječi o nama

"SPER" Servis profesionalne elektronike Rajak

Vlasnik: Đuro Rajak, dipl. ing. elektrotehnike

Žiro račun: Privredna banka  (IBAN HR05 2340 0091 1500 3359 4)

OIB: 83131275599

Servis je osnovan 1993. godine. Web stranica je aktivna od veljače 2002. godine

 

Kontakt:

"SPER", Đuro Rajak, dipl. ing.

Kudekov put 17

10090 Zagreb

tel.: +385 1 343 5440

Djelatnost: 

 

  • servis industrijske elektronike
  • izrada elektroničkih sklopova po narudžbi
  • projektiranje elektroničkih sklopova
  • izrada shema elektroničkih sklopova (za nedokumentirane sklopove)
  • izrada auto-moto elektronike
  • Izrada reglera za motocikle (u većem obimu od 2009.godine)
Gruba mapa - klikni za Google mapu