12V Regleri za AC generatore

    Hrvatski proizvod vrhunske kvalitete. Standardni regleri (regulatori napona) i po narudžbi. Za motocikle, skutere, radne strojeve i vanbrodske motore. Za AC generatore 14 i 7V. Monofazni, dvostruki monofazni, trofazni i poluvalni.

Motocikl - illustration

   Ako ne vidite pdf dokument, cjenik možete preuzeti sa linka: MaliCjenik.pdf

Proizvodnja - izrada reglera

    Nudimo vam niz kvalitetnih zamjenskih reglera (regulatora punjenja akumulatora) koji uspješno zamjenjuju sve originalne reglere. Ovi regleri su naše vlastite konstrukcije i bazirani na konceptu  serijskog tiristorsko-diodnog ispravljača. Tokom godina razvoja i testiranja proizveli smo superiorne reglere koji imaju niz prednosti pred originalnim paralelnim reglerima:

 • zagrijavanje reglera i statorskog namotaja  je proporcionalno sa izlaznom strujom reglera tj. sa potrošnjom što smanjuje nepotrebno zagrijavanje reglera i statorskog namotaja kada je generator sposoban dati više struje nego što iznosi potrošnja (na većem broju okretaja)
 • regulirani napon na akumulatoru je malo ovisan o dužini žica i frekvenciji
 • motor dodatno dobiva na snazi (ubrzanju) kada se akumulator manje puni
 • zanemariv gubitak na upravljačkoj elektronici (neznatno prazni akumulator)
 • masivniji hladnjak
 • elektroničke komponente rade na 60% maksimalnog opterećenja (nazivna struja)
 • termička zaštita omogućava isključenje reglera u slučaju pregrijavanja
 • upravljačka elektronika nema elektrolitske kondenzatore koji mijenjaju karakteristike sa vremenom i ubrzano stare kada su na povišenoj temperaturi   
 • kod 3FHVSP reglera paralelni regler počne povremeno raditi tek kada se serijski ne isključi na visokoj frekvenciji (n>8000 rpm samo kod trofazne verzije) što neznatno povećava opterećenje generatora
 • upravljačka elektronika je otporna na povišeni napon na akumulatoru
 • LED indikator punjenja se lako spaja na svaki regler
    Kombinirani 3FHVSP regleri se sastoje od serijskog reglera i paralelnog zaštitnog reglera koji se aktivira kod povišenog napona akumulatora (+0,25V). Serijski trofazni regler zbog induktiviteta namotaja na visokim frekvencijama ne može isključiti jedan od tiristora zbog preklapanja ispravljenih DC struja u preostale dvije faze i napon na akumulatoru počne da se diže. Brzina aktivacije paralelnog reglera je u milisekundama. Čim napon akumulatora padne, serijski regler ponovo preuzima regulaciju. Ovaj tip reglera se isporučuje u 41% dužem A i B hladnjaku (AX i BX oznaka). Monofazni i dual monofazni serijski regleri ne trebaju paralelnu zaštitu jer se uvijek sigurno isključuju bez obzira na frekvenciju napona sa generatora.

    Zbog svojih karakteristika trofazni regler 14V-3FHVSP-30A-AX(BX) može mijenjati sve originalne tvorničke trofazne reglere do 30A. Stoga ga preporučujemo kao siguran izbor zamjenskog trofaznog reglera.
Dijagram struja generatora kod 50% od Imax opterećenja generatora

Zajedničke karakteristike:

 • ulazni napon: 15..100VAC / monofazno - trofazno - dual monofazno
 • ulazni napon za 1FHV i 3FHV: 15..200VAC / monofazno - trofazno
 • izlazni srednji napon: 14,45V (13.7 / 14.0 / 14.3 po narudžbi)
 • izlazni napon DP verzije: 14,15Vmin/14,6Vmax (novo 09/2022.)
 • točnost održavanja napona: 0,1V   -2,2mV/°C
 • minimalni napon akumulatora za start punjenja: 6VDC
 • maksimalni kratkotrajni napon na izlaznim stezaljkama koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
 • temperatura okoline: -25..+45°C
 • gubitak regulatora: 0,6Ah/godini  (tj. zanemarivo malo)  (1,2Ah za 3FHVSP)
 • moto regleri moraju biti postavljeni tako da je strujanje zraka barem 3m/s
 • upravljačka elektronika je zalivena u poliuretansku smolu
 • priključni kabel: 80cm bez konektora
 • garancija 3 godine (za moto i brodske reglere !), za 14V-3FHVSP-30A-AX garancija je 4 godine, a za 14V-3FHVSP-30A-BX garancija je 5 godina
 • kod temperaturnu zaštite 100°C nema garancije

Važno:

 • Akumulator mora biti u dobrom stanju tj. mora moći preuzeti struju iz generatora.
 • Moto regleri moraju biti instalirani na mjestu sa dobrim provjetravanjem
 • Nazivna struja reglera mora biti jednaka ili veća od mogućnosti proizvodnje generatora
 • U slučaju problem sa instalacijom (napon punjenja ne prelazi 13,9V) regler spajajte direktno na akumulator (preko jakog sigurnosnog osigurača)
 • Nikad ne odvajajte akumulator dok radi motor (generator)!
 • Provjerite generator prije ugradnje. Ne smije imati nikakav električki spoj sa kućištem (moguće kod kvara). Najbolje je testirati izolaciju na 1000VDC prema kućištu. Izolacija treba biti veća od 10MR te neovisna o testnom naponu i polaritetu. Otpor izolacije može zagrijavanjem padati te tako otpor može pasti sa 1000MR na 100MR (mjereno sa 1000VDC).
 • Ne pridržavanjem ovih mjera možete izazvati oštećenje na elektroničkim sklopovima koji su spojeni na akumulator ili samog reglera, a garanciju nećemo uvažiti.
Serijski trofazni regler SPER

   Niste sigurni da je to regler za Vas?

 • Pročitajte detaljniji promotivni tekst: Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora! 
 • Prospekt reglera
 • Tlocrt kućišta M1:1
 • Povijest nastanka
 • Naš partneri za ugradnju reglera će Vam pomoći u savjetu i popravku kompletne instalacije za punjenje akumulatora na motociklu.
 • Nazovite nas radi dogovora.
 • Za daljnju prodaju dajemo Vam popust do 15% (narudžba preko 10 komada).
 • Izrađujemo i ostale reglere prema Vašim specifikacijama.
 • Imamo i partnere za ugradnju u Puli, Senju, Zadru, Splitu (2), Šibeniku, Crikvenici, Ninu, Jastrebarskom, Petrovsko (Krapina), Zagrebu, Sisak, Virovitica, Slatina, Osijeku, Čepinu i Dubrovniku (zračna luka).

     Ako još uvijek nemate povjerenja u domaći Hrvatski proizvod od vrhunskih poluvodičkih dijelova (ST, Philips, itd.) evo glavnih razloga zbog kojeg zakazuju tvornički regleri:

 

 • mala površina rebara omogućava dobro hlađenje tek kod većeg protoka zraka stoga ti regleri trpe velika zagrijavanja kad motocikl stoji ili se sporo kreće dok mašina ima veliki broj okretaja i kad je vanjska temperatura visoka
 • svi trofazni regleri za visokoturažne mašine imaju paralelni tip regulacije koji stalno preuzima svu struju iz generatora, pri čemu generator daje više struje što je veći broj okretaja mašine
 • loš spoj reglera na akumulator ili loš akumulator može izazvati povećanje napona na izvodima prema akumulatoru koji lako može oštetiti elektroniku reglera
 • kod nekih kineskih proizvođača zamjenski regleri nemaju dovoljnog strujnog kapaciteta zbog ugradnje slabijih dijelova
 • generalno visoka radna temperatura reglera ukazuje na veliku vjerojatnost kratkog životnog vijeka

 

    Evo razloga zbog kojeg čak i dobar tvornički regler može držati vaš akumulator na naponu manjem od 13.6V:

 

 • Kada se radi o paralelnom regleru, on mora isključiti punjenje kratkim spajanjem ulaznih žica kada napon postigne 14,8V. Međutim, struja punjenja akumulatora stvara pad napona na žicama, osiguraču i klemama na putu do akumulatora te regler osjeća viši napon (u kratkim špicama) i prekida punjenje. Stvar se pogoršava sa uključenjem svjetala. Potrebna je veća struja, a ona stvara još veći pad napona na žicama. Akumulator umjesto da se puni,  on se još više prazni. Stalno držanje olovnog akumulatora na naponu manjem od 13,7 ne omogućava njegovo potpuno punjenje i smanjuje mu životni vijek zbog dubljeg pražnjenja (elektropokretačem i svjetlima). Naš serijski regler drži srednji napon na stezaljkama na zadanom uz malu ovisnost o dužini žica. Naravno, veći pad napona na žicama smanjuje iskoristivost generatora te punjenje akumulatora može biti potpuno na sve višim okretajima mašine.
 • Naši regleri su zbog toga veći i konstrukcije koja stvara zagrijavanje proporcionalno sa potrošnjom, a ne maksimalnom snagom generatora. Diode i tiristori su od uglednih svjetskih proizvođača i bitno su većeg kapaciteta od potrebnog. Diode reglera su 6, a tiristori 2,5 puta većeg strujnog kapaciteta od nominalno potrebnog. Regulaciona elektronika nema komponenti koje ubrzano stare na povišenoj temperaturi (npr. elektrolitski kondenzatori) i otporna je na mogući povišeni napon na akumulatorskim stezaljkama. O kvaliteti reglera govori i podatak da je ukupni postotak kvara na reglerima oko 1% i smanjuje se zbog povećanja kvalitete izrade  (2080 reglera do 29.01.2024.). U posljednje 4 godine na 620 regulatora nije bilo otkazivanja regulatora. Kvaliteta i pouzdanost je na 1. mjestu.

 

    Zašto ljudi ugrađuju naš regulator punjenja?

 

 • Jer naši serijski regleri zahvaljujući većem hladnjaku i serijskom načinu regulacije punjenja akumulatora imaju manje zagrijavanje. Osim toga smanjuju grijanje statora, spojnih žica statora i konektora statora te time bitno smanjuju vjerojatnost otkazivanja sistema punjenja akumulatora. Tako je naš regler bolji izbor nego originalni regler.
 • Jer nam nije isključivi cilj prodati regler, već rješiti problem s punjenjem akumulatora. Prije dogovora o prodaji reglera, s kupcem razgovaramo o problemu koji ima te da li je poduzeo sve korake da potvrdi grešku na regleru da ne bi nepotrebno naručivao novi regler. Naravno naši serijski regulatori imaju prednosti u odnosu na originalne paralelne regulatore to o tome informiramo kupca. Na kupcu je da procijeni što želi.
 • Jer besplatno telefonski pomažemo ljudima prilikom montaže da ispravno naprave montažu te da obave potrebne provjere mjerenjem napona da bi bili sigurni da će punjenje akumulatora biti dobro. Naime, mnogi električari za motocikle ne znaju koji napon se mora postići na akumulatoru da bi on bio pun (preporučeno za olovne akumulatore je 14.0-14.4V kod 25°C). Prenizak napon punjenja akumulatora obično završi uništenjem akumulatora. Promjena reglera neće uvijek rješiti prenizak napon punjenja. Regler je samo jedan od nekoliko mogućih uzroka istog problema.
 • Jer nam se ljudi javljaju s najtežim problemima i sve ih uspješno rješavamo (99,5%) tj. pronađemo uzrok. Ako postojim mogućnost da se navrati s motociklom, uraditi ćemo i defektaciju kvara te točno utvrditi što je uzrok problema. Naravno, prije dolaska se treba najaviti.
 • Jer odlično poznajemo rad reglera i greške koje se mogu pojaviti.
 • Jer  su naši serijski regleri opremljeni LED indikatorom koji ubrzava detekciju problema s punjenjem akumulatora. Tako da se uz telefonsku asistenciju i nešto malo mjerenja lako i brzo može utvrditi uzrok problema. A pronalaženje uzroka problema je prvi i najvažniji korak prema rješenju problema s punjenjem akumulatora.

 

    Što je potrebno napraviti da bi ugradili naš regler?

 

 • Provjerite ispravnost generatora i instalacije (ili sa uputom electrical_fault_finding_p...pdf)
 • Kontaktirajte nas radi utvrđivanja cijenom i izvedbom optimalnog rješenja (pošaljite nam shemu instalacije motora)
 • Kupite regler (plaćanje je moguće i pouzećem)
 • Probno ga spojite bez mehaničkog pričvršćenja da bi provjerili rad
 • Nađite mjesto za montažu (na propuhu gdje ne prska voda)
 • Probušite rupe kroz rebra hladnjaka i učvrstite ga (Tlocrti za A,B i AX kućišta.pdf  M1:1)
 • Skratite izvode i spojite ih direktno ili preko postojećeg konektora.
 • Osigurajte vodonepropusnost spoja žica!
 • Provjerite da je napon akumulatora na srednjem broju okretaja u području 13,9 do 14.4V.

 

    LED indikacija punjenja

 

    Uz doplatu od 5,05€ (38,05kn) možete uz svaki regler dobiti i LED indikator punjenja (-LD) na 1,5m kablu (LED dioda svijetli kad se zahtijeva dopunjavanje akumulatora). U osnovnoj cijeni dobivate kontrolnu LED diodu (-LI) zalivenu na samom regleru. Koja je posebnost ovog LED indikatora? Taj  LED indikator se pali kada je napon na akumulatoru padne ispod reguliranog (14V). Kada se napon na akumulatoru ne uspije dignuti na zadani, tada LED indikacija trajno svijetli i ukazuje na mogući problem zbog veće potrošnje od punjenja. LED indikator se ugasi kada prosječan napon na izlaznim stezaljkama reglera dostigne 14,3V.  LED indikator je isključivo difuzne crvene boje. LED indikator normalno ne svijetli kada mašina ne radi. Ako bi se to dogodilo, tada je to možda znak da je došlo do proboja generatorskog namotaja prema kućištu ili nekog drugog spoja žica generatora prema masi.

 

    Od 13.4.2019. može se uz dodatnu nadoplatu (2,55€/19,2kn) naručiti za serijske reglere ugrađeni LED indikator koji trepće kada regler postigne napon. Prednost trepćućeg indikatora je da daje sigurnu informaciju da regler održava napon te što po ritmu treptaja možemo ocijeniti rad reglera. Trepćuća LED zasvijetli svaki puta kada regler podiže napon akumulatora na zadani.

 

    Na donjem dijagramu se vidi rad monofaznog serijskog reglera u vremenu. Nakon postizanja napona impulsi (poluvali) struje punjenja se prorjeđuju pokrivajući samo tekuću potrošnju. Izlazna i ulazna struja serijskog reglera su iste. Dijagram je dobiven na simulatoru, a realni dijagram se razlikuje u promjeni frekvencije i amplitude izlazne struje (ovisno o radu motora) te u vremenu postizanja podešenog napona.

 

Modeli motocikala i vanbrodskih motora koji uspješno koriste naš regler: spisak.pdf

 • Acces Apollo 300  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Acces 400 quad                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Acces 450  quad               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Acces SP3000 quad         (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • Adly 280                            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Adly 280 AU                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Adly 300   quad                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Adly 300XS  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
 • Adly 320AU  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#9
 • Adly 320S   quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • Adly 500 quad                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Agon 750 quad                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Agregat za struju              (regler 14V-1F-15A-B)#3,  (regler 14V-1F-10A-B)#9; (regler 14VHV+1F-10A-B)#2; (regler 14V-1FHV-30A-B),  (regler 14V-1FHV-30A-B-k-LO+)
 • Aprilia 500                         (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
 • Aprilia 1000                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Atlantic 500           (regler 14V-3FHV-30A-B  - zamjena za Ducati energia 434 40 6001) #4, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Caponord 900       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Caponord ETV1000      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  - ugradnja ispod sjedala!)#34; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Aprilia Caponord ETV1000  2004.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Caponord ETV1000  2005.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Futura 1000           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Aprilia Leonardo 150        (regler 14V-3FP-15A-AX po narudžbi)#2, (regler 14V-3F-15A-A)
 • Aprilia Mile 1000 2002.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Aprilia Mile 1000 2004.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia SL1000 Falco 2000.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Aprilia RS50                       (regler 14V-1F-10A-B) - potrebna izmjena instalacije zbog prebacivanja svjetala na DC napon
 • Aprilia RS125 modificirana    (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Aprilia RS128 red rose     (regler 14V-1F-20A-A)
 • Aprilia RS1000             (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Aprilia RSV1000 mile        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Aprilia RSV1000R              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Aprilia RSV1000R  2005.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia RSV1000R  2006.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia SRV850                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia 125 Pegaso 1993. (regler 14V-1F-15A-A -  održava 14V na akumulatoru što ni ispravni originalni regler ne može) #3
 • Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-15A-A)#3 - fali NPN lamp out!
 • Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-20A-A-LO) - NPN lamp out!#2
 • Aprilia Tuareg 350  1986.  (regler 14V-1+1FHV-30A-LO+K po narudžbi + izmjena spoja na generatoru!)
 • Aprilia Scarabeo 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Scarabeo 250ie     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Scarabeo 500        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Aprilia Sportcity 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Aprilia Sportcity 250IE        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Aprilia Pegaso 600    1990.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
 • Aprilia Pegaso 650            (regler 14V-3F-15A-B)#22;  (regler 14V-3F-15A-A)#7, (regler 14V-3FHV-30-B)
 • Aprilia Pegaso 650   1997.    (regler 14V-3F-15A-A)
 • Aprilia Pegaso 650   2001.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
 • Aprilia Pegaso 650  inj     (regler 14V-3F-15A-B)
 • Aprilia Pegaso 650  2002. inj     (regler 14V-3F-15A-A)#5
 • Aprilia Pegaso 650  cube 2000.    (regler 14V-3F-15A-B)
 • Aprilia Pegaso 650  cube    (regler 14V-3F-15A-A)
 • Aprilia Pegaso 650IE       (regler 14V-3F-15A-A)
 • Aprilia Tuono 1000              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#24
 • Aprilia Tuono 1000   2006.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • BMW F650                         (regler 14V-3F-15A-A)#4
 • BMW F650 1993.               (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • BMW F650 1996.               (regler 14V-3F-15A-A)#6
 • BMW GS650F                     (regler 14V-3F-15A-A)
 • BMW Isetta               (regler 14V-DS-30A-B za dinamostarter bez strujnog limita)
 • BMW R1200S 2013.      (regler 14V-3FHVSP-30A-BX-K)
 • BMW Rotax             (regler 14V-3F-15A-A)
 • Bombardier DS650 Baja quad         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Bombardier 650     quad         (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • Brix radni stroj  za ravnanje betona              (regler 14V-3F-15A-B)
 • Brodski generator             (regler 14V-1F-15A-B),   (regler 14V-1F-20A-C-LD)#2
 • Brodski generator Bukh 8ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LO)
 • Brodski Mercruiser 470 3,7L  (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Brodski Nanini dizel     (regler 14V-1FHV-20A-B-K-LO+)
 • Brodski generator Bukh 10ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LI)
 • Buell Firebolt XB12R          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Cagiva 350ccm / generator 160W/50VAC  (regler 14V-3F-15A-B) - instalacija treba biti izmjenjena ako su svjetla na AC naponu
 • Cagiva 350 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
 • Cagiva 650 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
 • Cagiva 900IE Elefant  1990.        (regler 14V-1FHV-30A-B)#2
 • Cagiva Mito 125     (regler 14V-1F-15A-B) - potrebna izmjena na žicama spojenim na starter box
 • Can-am DSX650                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Can-am Odesa 800?       (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • Cecket 500 quad                (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • CF MOTO 150                     (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • CF MOTO 150                     (regler 14V-3F-15A-B)#2
 • CF MOTO sharm 150          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • CF MOTO Esharm 150   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#5, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • CF MOTO Esharm 150E      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • CF MOTO Esharm 150EFI   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • CF MOTO 250                      (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • CF MOTO 250 1998            (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • CF MOTO 500  kineski quad  (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
 • CF MOTO 500A  kineski quad  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Chrysler 45                         (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Ducati 500 GTL 1975.     (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO)
 • Ducati 750                       (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
 • Ducati 848 2008.            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Ducati Monster 520         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Ducati Monster 600          (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#2; (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Ducati Monster 620      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Ducati Monster 696 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Ducatim Monster 1000   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Ducati ST2                         (regler 14V-1FHV-30A-B)#4, (regler 14V-1FHV-30A-B-LO)
 • Ducati ST3        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Evinrude 35 3T 1990-2001 (regler 14V-1F-30A-B vanbrodski)
 • Gelly skuter JL150T   (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)#3
 • Gelly skuter 50ccm     (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)
 • Gilera GP800             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera RX125             (regler 14V-1+1FHV-15A-A)
 • Gilera 250 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera 250IE skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera Nexus 250 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera Nexus 250IE skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Gilera Nexus 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Goldini motokultivator    (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO)
 • Harley Davison Glide    (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Harley V-Rod 1250     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Hatz dizel brodski    (regler 14V-1+1FU-15A-B - predviđen za dvostruko poluvalno ili punovalno)   
 • Hatz             (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)#2
 • Hatz              (regler 14V-1F-20A-A-K-LO+)
 • Hatz kompresor (agregat)    (regler 14V-1FHV-30A-B-K+LO lampica spojena drugim krajem na masu)
 • Hatz vibrator        (regler 14V-1F-20A-A-K-LO)
 • Hath 2G40H valjak      (regler 14V-1F-30A-B)
 • Hisun 350                  (regler 14V-3F-15A-B)
 • Hisun ATV350 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda 9,9KS vanbrodski      (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Honda 125                 (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda skuter ...       (regler 14V-3F-15A-A)
 • Honda agregat        (regler 14V-1F-10A-B)
 • Honda Black Widov 750   (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Honda CB400 N  1979  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CB500             (regler 14V-3F-15A-B)?
 • Honda CB500FT           (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda CB500S             (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda CB500   1997  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CB600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CB650           (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Honda CB750F         (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Honda CB900             (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Honda CB954 2003.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBF600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda CBF600E       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBF600F        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBF600F  1995.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBF1000A       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBF1000  2006.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBF1000 ST(FA) 2010   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR500 1997.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR600  1996.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#6
 • Honda CBR600F       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Honda CBR600F 1996.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
 • Honda CBR600F 1998.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX, orginalni regler ima konektor na sebi)#6
 • Honda CBR600F 1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR600F 2000.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR600F 2002.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR600FR  1991.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR600RR        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Honda CBR F600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR900  RR   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR900  RR 2003  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #5
 • Honda CBR900  RR 1996   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda CBR900  RR 1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda CBR900   1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR900   1998   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR900   2003   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR900              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR900              (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Honda CBR919   1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR919   RR 1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR929                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR929  RR 2001. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR954  2003         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda CBR990 RR      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR1000 2005.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR1000RR      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda CBR1000RR 2005.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda CBR1100          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
 • Honda CBR1100XX      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)#2
 • Honda CBX750F     (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Honda CT125       (regler 7V-1FZ-10A-A-K bez regulacije svjetla)
 • Honda Goldwing 1100   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda GS500          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda GSR600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda HRV750 Africa twin 1990.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda Hornet 600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7 generator sa magnetima
 • Honda Hornet 600F  1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Honda Hornet PC34 2000. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda FJS600 Silver Wing  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda NSR 125R       (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda NX400             (regler 14V-3F-15A-B)#4
 • Honda SH150I        (regler 14V-3FHV-30A-A-K)
 • Honda Shadow 570 RC44 1997.     (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Honda Shadow 600          (regler 14V-3FHV-30A-B), (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Honda Shadow 750          (regler 14V-3F-15A-B) #4
 • Honda Shadow 750 ACE         (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda Shadow 750  2000.     (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda Shadow VT750 C2 ACE   (regler 14V-3F-15A-B)
 • Honda Shadow VT750 C   (regler 14V-3F-30A-B)
 • Honda Transalp XL600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Honda Transalp XL600V    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda Transalp 650       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda Varadero XL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#6
 • Honda Varadero XL1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda Varadero XLV1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VFR250                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VFR750                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #8
 • Honda VFR750F                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VFR800                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#28
 • Honda VFR800  1998.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VFR800  2003.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VFR800  2006.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VT750                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VT750 Black Widow   (regler 14V-15A-A)
 • Honda VT750 shadow 1997. (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Honda VT750 shadow        (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Honda VT750 RC44 1997. (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Honda VTR1000F 1997.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda VTR1000FW 1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Honda XL125                     (regler 7VAC+7V-10A-A + staviti žarulje prave snage!!)    
 • Honda XL600                       (regler 14V-3F-15A-A)
 • Honda XLR125            (regler 14V-3F-15A-A)
 • Honda XR125                       (regler 14V-3F-15A-A)
 • Honda XRV750 Africa Twin    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#14
 • Honda 6KS vanbrodski       (regler 14V-1F-10A-B)
 • Honda 86KS vanbrodski    (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
 • Husaberg FE04 2004. 450ccm   (regler 12VAC+1FG-15A-AX)
 • Husqvarna SM570R           (regler 14VAC-1F-15A-A po narudžbi)
 • Hyosung 250                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3, (regler 14V-3F-15A-B)
 • Hyosung Comet 650     (regler 14V-3F-15A-B)
 • Hyosung Comet GT650   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Hyosung GT650R    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Hyosung HV650            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Hyosung Aquila 125     (regler 14V-3F-15A-B)
 • Hyosung Aquila 250     (regler 14V-3F-15A-B)#6
 • Hyosung Aquila GV650     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#12- potrebno spojiti direktno na akumulator preko 30A osigurača!
 • Hyosung Aquila GV650FI  2008.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Hyosung GT250          (regler 14V-3F-15A-B)! regler nije za visoke okretaje!, (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Hyosung GV250          (regler 14V-3F-15A-B),  (regler 14V-3F-15A-A)
 • Hyosung RX125          (regler 14V-3F-15A-B)
 • Hyosung Aquila GV250     (regler 14V-3F-15A-B)#5
 • John Deere traktor      (regler 14V-1F-20A-B-K-LO+)
 • Johnson vanbrodski       (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Johnson 25KS 2T vanbrodski       (regler 14V-3F-15A-B)
 • Kawasaki 454 LTD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki ER6N 650     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Kawasaki GPZ500S      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki GPZ500S   1987.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki GPZ500S   2002.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki GPZ650       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX - teška ugradnja!)#2
 • Kawasaki KLE500     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #17; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#83
 • Kawasaki KLE500 twin   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
 • Kawasaki KLR650 1988. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#2
 • Kawasaki VN750   (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Kawasaki VN900  (regler 14V-3F-15A-A-K)#2; (regler 14V-3F-15A-A)#4 - potrebna promjena u instalaciji zbog releja za svjetla
 • Kawasaki VN1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki Z1000      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
 • Kawasaki Z750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#2
 • Kawasaki ZZR600 1991.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
 • Kawasaki ZZR600 1998.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#2
 • Kawasaki ZX600F     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki ZX6R     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Kawasaki ZX6R 636 2004.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki ZX6R  2009.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki ZX10 ninja    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kawasaki ZX10R 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Kawasaki ZX12    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Kawasaki 750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kymco Zing 125     (regler 14V-1F-15A-B)#6, (regler 14V-1F-15A-A)#1
 • Kimco Zing 250      (regler 14V-1FP-15A-A)
 • Kymco 250 skuter (regler 14V-3F-15A-B)#2
 • Kymco Venox 250  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kymco MXU 250 quad (regler 14V-3F-15A-B)#3
 • Kymco 300 downtow   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2,  (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Kymco 500 skuter  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Kineski motocikl 150ccm; 6000rpm (regler 14V-1F-15A-A)
 • Kineski quad 280ccm   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Kineski quad           (regler 14V-3F-15A-B)     
 • Kineska Vespa         (14VAC-1F-15A-A po narudžbi)  
 • Kineski alternator JF2314 (regler za pobudu 28V-P-PNP2A-B-LO sa izlazom za lampicu)
 • Kosilica sa Bridge motorom  (regler 1FG-15A-B)
 • Kosilica (regler 14V-1+1FGP-30A-B)
 • KTM 450                 (regler 14V-3F-15A-B)
 • KTM STM990  2009.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • KTM 990                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Kubota 14D traktor    (regler 14V-1F-20A-A/3-T)
 • Kubota radni stroj    (regler 14V-1F-20A-B-K-LO+)
 • Laverda 500/1987. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K sa izlazom za lampicu po narudžbi)#6
 • Linhai 520 twin        (regler 14V-3F-15A-B)
 • Lombardini 6LD360 motokultivator (regler 14V-1F-10A-B)
 • Lombardini 2Cyl radni stroj vibrator  (regler 14V-1F-15A-B)
 • Malaguti Madison    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Malaguti Madison   RS250 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Malaguti Madison   400 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Mariner 25KS 1989.  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Mariner 75KS 4T 2001. vanbrodski    (regler  14V-3FHV-30A-B-T)
 • Mariner Mercury 3CYL 75/90KS 2T 1990.-2000. (regler  14V-1FHV-15A-B)
 • Mercury vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
 • Mercury 4KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Mercury 9,9KS 2T vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
 • Mercury 15KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
 • Mercury 20KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV+10A-B)#2, (regler 14V-1F-20A-A)
 • Mercury 20KS vanbrodski (regler 14V-1FHV-15A-B-K-Tacho)
 • Mercury 25KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
 • Mercury 30KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)#2
 • Mercury 40KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)#2, (regler 14V-1FHV-10A-B)#2, (regler 14V-1F-20A-A)
 • Mercury 75KS vanbrodski (regler 14V-3FHV-30A-B-Tacho)#2
 • Mercury 75KS vanbrodski (regler 14V-3FHV-30A-B 100°C)
 • Mercury 75KS vanbrodski (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Mercury 90KS vanbrodski        (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Mercury 90KS 2T vanbrodski     (regler 14V-1FHV-30A-B-T)
 • Mercury 90KS 4T vanbrodski     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Mercury 90KS 4T vanbrodski     (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • MF radni stroj - kompresor sa generatorom (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Moto Guzzi California 1000  1997. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu)#3
 • Moto Guzzi California 1000 EV 1998. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu)#2
 • Moto Guzzi                    (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)
 • Moto Guzzi Breva 750    (regler 14V-1FHV-30A-B-K)#3
 • Moto Guzzi V7      (regler 14V-1FHV-30A-B)#3
 • Motokultivator     (regler 14V-1+1F-15A-K), (regler 14V-1+1F-30A-K-LO) 
 • Neuson 1402RD mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu)
 • Odes 650  quad      (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • ODES 850              (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • ODES Assailant 850  2019.   (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • PanAm 500           (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Parun 20KS vanbrodski Kina      (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Paraglider   (regler 14V-1F-10A-A-LDP+)
 • Peugeot Jet Force 50ccm   (regler 14V-3F-15A-B) #2
 • Peugeot Jet Force 125        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Peugeot Geopolis 250 IE (Quasar 250 IE)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Piaggio X7 250IE                             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Piaggio X8 150 (skuter)                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Piaggio X8 250IE (skuter) 2006.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
 • Piaggio X8 400 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Piaggio X9 180 (skuter)  1991.  (regler 14V-3F-15A-B)
 • Piaggio X9 250 (skuter)   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Piaggio X9 500 (skuter)   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
 • Piaggio Beverly 250  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#10
 • Piaggio Beverly 250ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#9
 • Piaggio Beverly 400  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#4
 • Piaggio Beverly 400  2006. (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Piaggio Beverly 400ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Piaggio Beverly 500   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#17!
 • Piaggio EVO300  (skuter)           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Piaggio Liberty 200      (regler 14V-3F-15A-B)
 • Piaggio Sportcity 250ie        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Piaggio XEVO400          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Polaris 450                 (regler 14V-1F-15A-B)
 • Polaris 500       (regler 14V-1FHV-30A-B)#3;  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Polaris Sportsman 570  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#13;  (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)#14; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2),
 • Polaris 800                 (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Polaris Scrambler 850  (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)
 • Polaris Sportsman 850                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Polaris 900       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Polaris Sprotsman 1000  (regler 14V-3FHVSP-30A-BX)#3
 • Polaris Scrambler XP1000 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3,(regler 14V-3FHVSP-30A-BX)#3
 • Polaris outlaw 500  (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Radni stroj         (regler 14V-1F-20A-B-K-LO), (regler 14V-1FHV-10A-B), (regler 14V-1F-30A-B-K-LO)#2
 • Radni stroj         (regler 14V-3F-30A-B-K-LO+)
 • Radni stroj         (regler 14V-1FHV-30A-B-K-LO-T)
 • Shibaura P185F minibager  (regler 14V-1F-15A-B-K-LO+ po narudžbi = zamjena za Denko RS5101)
 • Ski jet              (regler 14V-3FHV-15A-B),   (regler 14V-3FHV-30A-B-K)
 • SMC Jumbo 301 quad        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Spy Racing F1 350 quad    (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Stritrace 450 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Suzuki DF6 6KS         (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Suzuki 9.9                 (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
 • Suzuki 15ks               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Suzuki 25ks    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski; regler 14V-1FHV-10A-A 100°C)
 • Suzuki FOR 50KS       (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
 • Suzuki Burgman 250    (regler 14V-3F-15A-A)#5,  (regler 14V-3F-15A-B)
 • Suzuki Burgman 400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Suzuki Burgman 650    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki DL650 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Suzuki 650 V Strom    2010.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki DL1000 2007.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Suzuki DL1000 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#6
 • Suzuki DR250 1982.         (regler 14V-3F-15A-B)
 • Suzuki DR600                (regler 14V-3F-15A-B)
 • Suzuki DR600S 1985.        (regler 14V-3F-15A-B)
 • Suzuki DRZ400             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki DRZ400S            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GS500E              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GS600               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GS750 1988.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GS8550E 1983.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSF400 Bandit  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSR600              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuku GSR600  2008.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Suzuki GSR650              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX250E 1983.     (regler 14V-3F-15A-B)
 • Suzuki GSX550ES          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX750 EF 1985.    (regler 14V-3F-15A-A)
 • Suzuki GSX900 +            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX1100 ES (/EF) 1983..1985   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX1300 B king       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX1400           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSX1400  2004.         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K2)
 • Suzuki GSXR600 2001.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki GSXR600 2005. K5     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki GSXR600 2006.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Suzuki GSXR600 2008.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR600               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#10
 • Suzuki GSXR600 K4 2004.          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR600 K4      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR600 K6      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR600 K7      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR600 SRAD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#13
 • Suzuki GSXR750              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#8
 • Suzuki GSXR750  1998.            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR750  EF            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki GSXR1000                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki Hayabusa  1300          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki Intruder 750                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Suzuki Intruder 1400 1999.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
 • Suzuki Intruder 1400 1990.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#3
 • Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3F-15A-A);  (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
 • Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Suzuki Intruder VL1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki Intruder V1800   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki K7                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki LTZ450  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki Marauder VZ800    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Suzuki SV650                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Suzuki Vstrom 1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki Vstrom 1000  2007.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki Vstrom DL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki VN800                    (regler 14V-3F-15A-A)
 • Suzuki VS600 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki VS700 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Suzuki VS800 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
 • Suzuki VS1400 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Suzuki VS1400 Intruder  1994.  (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Sym HD200 skuter  (regler 14V-1F-15A-B; čok koji  bio je spojen na generator je isključen)
 • Sym Husky 150ccm  (regler 14V-1F-15A-B)
 • Sym 250 quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Takeuchi TB12 mini bager (regler 14V-1F-15A-B-LO sa izlazom za lampicu)
 • Tasso mini auto   (regler 14V-3F-30A-B-K-LO )
 • TGB Access Apollo 250 (quad)  (regker 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • TGB Access Apollo 300 (quad) (regler 14V-3F-15A-B) #4
 • TGB Access Apollo 450 (quad)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • TGB Blade 250 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B), (14V-3FHVSP-30A-AX)#7
 • TGB Blade 425 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#8
 • TGB Blade 525 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • TGB X-Motion  250 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#13
 • TGB quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-BX-KS-LO)
 • Tohatsu M40c                   (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski), (regler 14V-1F-10A-B)
 • Tohatsu 9,8KS                  (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
 • Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 9.9D2                (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 15KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 18KS                 (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu M18E2  18KS                 (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 25KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Tohatsu 30ks 2 takta     (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski), (regler 14V-1FHV+10A-A)
 • Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
 • Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Tohatsu 40KS         (regler 14V-1FHV+15A-A), (regler 14V-1FHV-10A-B)#2
 • Tohatsu 40KS                   (regler 14V-1F-10A-A vanbrodski)
 • Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-A  100°C vanbrodski)
 • Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-B  100°C vanbrodski)
 • Tomo Vinković        (regler 14V-1+1F-15A-B) (bez kontakt ulaza i izlaza za lampicu!)
 • Tomo Vinković   (regler 14V-1+1F-30A-B-LO - izlaza za lampicu, nema kontakt ulaza!)#2
 • Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-30A-B-LO-K - izlaza za lampicu)
 • Tomo Vinković     (regler 14V-1F-20A-B-LI)#2, (regler 14V-1F-20A-B-K-LO+)
 • Tomo Vinković 420           (regler 14V-1F-20A-B-LI)
 • Tomos                             (regler 7V-1F-10A-A)
 • Tomos                             (regler 14V-1FG-15A-A po narudžbi)
 • Tomos                (regler 14V-1F-10A-A 50W generator/50V kod 5000 rpm vanbrodski)
 • Tomos 4.8                      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #4
 • Tomos 10                        (regler 14V-1F-10A-B 75W vanbrodski)#6, (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Tomos 18                        (regler 14V-1F-10A-A 50W vanbrodski)#11,   (regler 14V-1F-10A-B-T vanbrodski)
 • Traktor org. regler. HYTD142C      (regler 14V-PNP-3A-B-LI) 
 • Traktor Ferrari          (regler 14V-1+1FHV-30A-B-K-LO)
 • Tremix valjak            (regler 14V-1F-10A-B)
 • Triumph Daytona 675     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
 • Triumph Scrambler 900    (regler 14V-3FHV-30A-A-K)
 • Triumph speed triple 955i  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Triumph speed four 600  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Triumph spider 1050   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Triumph Sprint 1050   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Valjak                            (regler 14V-1F-20A-B); (regler 14V-1F-30A-B)#2, (regler 14V-1FHV-10A-B)
 • Vanbrodski motor       (regler 14V-1FHV-10A-B)#2
 • Vespa PX200                 (regler 12VAC+1FG-15A-AX kombinirani AC+DC regler)#2
 • Yamaha 125ccm             (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha vanbrodski        (regler 14V-1F-10A-B)
 • Yamaha 5ks 2takta        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
 • Yamaha 6KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 8KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
 • Yamaha 8KS 2T 1987.     (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 8KS 4T              (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 9,9KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #6
 • Yamaha 9,9KS 4T 1995.   (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
 • Yamaha 15KS  SEAL          (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #2
 • Yamaha 15KS 4T               (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
 • Yamaha 18KS                    (regler 14V-1F-10A-B  vanbrodski)
 • Yamaha 20KS                    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)#3, (regler 14V-1FHV+10A-B),   (regler 14V-1F-10A-B)
 • Yamaha 20KS 4T               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)#3
 • Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-A 100°C vanbrodski)#2
 • Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #7
 • Yamaha 25KS  4T 2006.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
 • Yamaha 25KS  4T 2010.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#4
 • Yamaha 30KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 40KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski),  (regler 14V-1FHV-30A-A 100°C vanbrodski)
 • Yamaha 40KS BED F40      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 50KS               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)
 • Yamaha 60KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
 • Yamaha 90KS                     (regler 14V-1F-15A-B vanbrodski)
 • Yamaha F20BMHS 4T      (regler 14V-1FHV-10A-A 100°C vanbrodski)
 • Yamaha F8CMHL        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
 • Yamaha F100              (regler 14V-3FHV-30A-A vanbrodski)#4
 • Yamaha F100              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)#2
 • Yamaha 100KS            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX 100°C vanbrodski)#2
 • Yamaha 115KS        (regler 14V-1FHV-20A-B-T 100°C vanbrodski)
 • Yamaha Fazer          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha FZR600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha FZR600   1991.         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha Grizli 300 quad     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Yamaha HVR1100              (regler 14V-3F-15A-B)
 • Yamaha MT03 320ccm      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha MT03 660ccm      (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha R6                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Yamaha RS250      (regler 14V-1F-15A-A); (regler 14V-1F-15A-B)
 • Yamaha RZ1         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha SR250                  (regler 14V-1F-10A-A  100°C)
 • Yamaha Virago 125ccm    (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Yamaha Virago 125ccm    (regler 14V-3F-15A-B)#2
 • Yamaha Virago 250ccm    (regler 14V-3F-15A-B)#11; (14V-3F-15A-A)#9
 • Yamaha Virago XV250       (regler 14V-3F-15A-A-K)
 • Yamaha Virago XV535       (regler 14V-3F-15A-A)#18;  (14V-3F-15A-B)#7
 • Yamaha Virago XV535  1988.   (regler 14V-3F-15A-B), (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Yamaha Virago 750ccm    (regler 14V-3F-15A-B) #11; (14V-3FHV-30A-B)
 • Yamaha Virago 1000ccm  1985.   (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha Virago 800/1000ccm  1995.   (regler 14V-3F-15A-B)
 • Yamaha Virago 920ccm        (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha Virago 1100ccm      (regler 14V-3F-15A-B)#3
 • Yamaha Virago 1100ccm      (regler 14V-3F-20A-A)
 • Yamaha Super Tenere 750    (regler 14V-3F-15A-B); (regler 14V-3F-15A-A) 
 • Yamaha Tenere XTZ660    (regler 14V-3F-15A-B) #5
 • Yamaha Tenere XTZ660Z  1996.g   (regler 14V-3F-15A-B)
 • Yamaha Tenere XTZ750    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) - uzet radi kvalitete i garancije
 • Yamaha TDM 850 3VD 1993.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha TDM 850              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Yamaha TT600            (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha VH ski jet      (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Yamaha XJ6S             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha XJ600 Diversion    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha XJ750            (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
 • Yamaha XT550           (regler 14V-1FHV-30A-B)
 • Yamaha XT600E 1993.    (regler 14V-3F-15A-B)#3,  (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha XT660X           (regler 14V-3F-15A-B)#5
 • Yamaha XTZ750                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha XVS125 dragstar      (regler 14V-3F-15A-A)
 • Yamaha XVS125 dragstar      (regler 14V-3F-15A-B) #4
 • Yamaha XVS250 dragstar   (regler 14V-3F-15A-B)#5; (regler 14V-3F-15A-A)#2
 • Yamaha XVS250 dragstar   2001.   (regler 14V-3F-15A-B)
 • Yamaha XVS250 dragstar   2003.   (regler 14V-3F-15A-B)
 • Yamaha XVS650 dragstar      (regler 14V-3F-15A-B)#2, (regler 14V-3F-15A-A)#3, (regler 14V-3FHV-30A-B)
 • Yamaha XVS1100 dragstar    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX obavezno)#9
 • Yamaha YFM350R raptor quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
 • Yamaha YZFR1                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
 • Yamaha YZFR1   2009.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
 • Yamaha YZFR6                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
 • Yamaguchi radni stroj      (regler 14V-1F-15A-A)
 • Yanmar B15 mini bager    (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu)
 • Yanmar B37 mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-K)
 • Yanmar mini bager          (regler 14V-1F-10A-B)
 • Yanmar F14 traktor         (regler 14V-1F-20A-B)
 • Yanmar F16 traktor         (regler 14V-1F-15A-B-K-LO+)
 • Yanmar 3T72L-TBS    (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu)
 • Yanmar 3TNE68      (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu)#2
 • Yanmar ... regler RS1106   (regler 14V-1F-15A-A)
 • Yanmar ... regler AM101406   (regler 14V-1F-20A-B-K-LO+)
 • Yanmar     (regler 14V-1F-15A-B-K-LO+ sa PNP izlazom za lampicu), (regler 14V-1F-20A-B-K-LO+)
 • Yanmar     (regler 14V-1F-15A-B)#3
 • Yanmar     (regler 14V-1F-10A-B)
 • Yanmar 1101 ... regler RS2130  (regler 14V-1P-15A-A) za generator GP2108
 • Yanmar YM1802D    (regler 14V-1F-15A-B-LO+K sa PNP izlazom za lampicu)
 • Zohgyu Future 125 skuter (regler 14V-1F-30A-B)
 • Zongshen H2O 250             (regler 14V-3F-15A-B)
 • itd.

      #n= broj primjena na isti tip motocikl