Zamjenski regler Yamaha YZFR1 YZFR6

Yamaha YZFR1 illustration

   Za Yamaha YZFR1 YZFR6 prodajemo zamjenski 30A regler 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI. Garancija je 4 godine.

 

   Serijsko paralelni regulator napona 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI je najbolja zamjena za originalni regler Yamaha YZFR1 YZFR6. Originalni regler na Yamaha YZFR1 YZFR6 je paralelnog tip regulacije i 100% opterećuje statorski namotaj. Zbog toga bolje izabrati serijski tip regulatora koji će opterećivati generator samo sa potrošnjom (koja je ispod 100% kapaciteta generatora). Rezultat je smanjeno nepotrebno zagrijavanje statora i duži životni vijek te više raspoložive snage na kotačima.

   Ima dosta motorista koji se odluče nakon otkazivanja generatora na zamjenu originalnog reglera daleko boljim serijskim reglerom da bi smanjenjem grijanja statorskog namotaja smanjili mogućnost pregaranja statora.

 

   Regulacija napona akumulatora je vrlo dobra. Detaljnije podake o samom regleru imate u dokumentaciji: 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI.pdf

   Novi regulator vjerojatno neće stati na isto mjesto te je potrebno napraviti dodatne izmjene (rješiti spajanje na instalaciju i učvršćenje). Regler ne smijete montirati tamo gdje je na udaru vrućeg zraka te vode, kamenčića ili blata sa kotača.


   Očekivani napon punjenja trebao bi biti 14,1 do 14,3VDC. Ako je postignuti manji napon akumulatora, potrebno je pronaći razlog gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava pun akumulator je 13,9VDC. Regler na sebi ima ugrađenu crvenu LED diodu koja stalno svijetli, ako regler nije uspio postići zadani napon na svojim stezaljkama.

   Upozorenje: Regler nije dozvoljeno čistiti visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Yamaha YZFR1 YZFR6